Công tác xã hội

 

Chương trình đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI
Ngành đào tạo: Công tác xã hội
Mã ngành: 7760101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng can thiệp, giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, nắm vững kỹ thuật và kỹ năng thực tế để giải quyết các công việc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời, cử nhân Công tác xã hội được đào tạo có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội để thực hành nghề nghiệp trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị, nghề nghiệp và tổ chức có yếu tố nước ngoài góp phần xây dựng Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, hội nhập và văn minh.

2. Mục tiêu cụ thể

+ Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng - an ninh để đảm bảo cơ hội học tập suốt đời.

- Có kiến thức nền tảng về cơ sở ngành và chuyên ngành CTXH để vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp, phát triển bản thân và học tập suốt đời.

+ Về kỹ năng

- Người học có năng lực nghiên cứu, thực hành các kiến thức chuyên môn được đào tạo từ cơ bản đến chuyên biệt để giải quyết vấn đề và nâng cao năng lực cho con người.

- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc phối hợp làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo và thích ứng với môi trường làm việc đa dạng.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân và có ý thức phục vụ cộng đồng; Có năng lực tự học tập, tự tích luỹ kiến thức và có tinh thần khởi nghiệp.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện;

- Cán bộ tư vấn, tham vấn tâm lý trong trường học;

- Chuyên viên công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt lĩnh vực tư pháp đối với người chưa thành niên;

- Cán bộ truyền thông xã hội, dự án phát triển cộng đồng;

- Chuyên viên trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội thuộc cơ quan nhà nước, tư nhân, tổ chức phi chính phủ, quốc tế,...

- Điều phối viên, nhân viên tại các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội thuộc các tổ chức phi chính phủ

- Chuyên viên trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội thuộc cơ quan nhà nước, tư nhân.

- Giảng viên về công tác xã hội trong các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trung tâm, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

- Cán bộ, chuyên viên chuyên trách của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương;

- Cán bộ hoạch định chính sách, chuyên viên trong các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh & Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương;

- Chuyên viên trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội thuộc cơ quan nhà nước, tư nhân, tổ chức phi chính phủ, quốc tế,...

- Chuyên viên, điều phối viên trong các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…;

- Tự khởi nghiệp thành lập các trung tâm, tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, …

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Cơ quan chuyên trách của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương (Cục trẻ em, LĐ-TB&XH, UBND các cấp, Bảo trợ xã hội…)

- Các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trung tâm, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

- Trung tâm/phòng Tham vấn tâm lý học đường tại các trường học;

- Phòng Công tác xã hội và tham vấn tâm lý của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;

- Phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện;

- Bộ phận xây dựng, hoạch định chính sách thuộc các cơ quan, tổ chức;

- Tổ chức phi chính phủ (CARE, GIN, MSD, CCD,…);

- Trung tâm giáo dục đặc biệt, giáo dục kỹ năng sống;

- Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD);

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN – ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Phòng 107, Tầng 1, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

 SĐT tư vấn tuyển sinh: 02083.75.88.99 (trong giờ hành chính) - 0989.82.11.99.

 Website Trường: http://tnus.edu.vn – http://tuyensinh.tnus.edu.vn

 Facebook Trường: https://www.facebook.com/DHKHDHTN

 Website xét tuyển trực tiếp: https://dangkytuyensinh.tnus.edu.vn/

2. Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

SĐT Khoa: 0988.82.00.20 – 0972.76.64.67

Website: https://www.khxhnv.tnus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ctxh.tnus