Công tác xã hội

 

Chương trình đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI
Ngành đào tạo: Công tác xã hội
Mã ngành: 7760101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội (CTXH) có kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành về CTXH và về các vấn đề xã hội; có kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; có khả năng tự học, tự trau dồi kiến thức, cập nhật các kiến thức mới để đáp ứng các yêu cầu về thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực CTXH.

2. Mục tiêu cụ thể

+ Về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng-an ninh để đảm bảo cơ hội học tập suốt đời.

- Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để thống kê, phân tích, đánh giá các tài liệu khoa học, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và thực nghiệm.

- Vận dụng được hệ thống kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn nghề nghiệp trong hoạt động thực tiễn, lập kế hoạch giám sát, quản lý điều hành hoạt động thực hành và nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp.

+ Về kỹ năng:

- Có kỹ năng giao tiếp; kỹ năng nhận diện; kỹ năng lập kế hoạch để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực CTXH; kỹ năng khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và CNTT cơ bản.

- Có kỹ năng vận động và kết nối nguồn lực xã hội để phục vụ cho các hoạt động nghề nghiệp.

- Có kỹ năng thực hành nghề trong lĩnh vực CTXH.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, phê phán; kỹ năng đánh giá chất lượng công việc, hướng dẫn nghiệp vụ.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm trong các môi trường khác nhau.

- Có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm trong quá trình nghiên cứu hoặc triển khai các hoạt động thực tiễn liên quan đến nghề chuyên môn.

- Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CTXH.

- Có khả năng tự định hướng, phản biện thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và quản lý các nguồn lực thuộc lĩnh vực CTXH.

- Tuân thủ các quy định về Đạo đức nghề CTXH trong quá trình thực hành và nghiên cứu.

+ Về khả năng học tập nâng cao trình độ

- Học xong chương trình đào tạo ngành CTXH, người học có thể tiếp tục chương trình cao học, nghiên cứu sinh trong nước hoặc nước ngoài.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Làm việc tại các cơ sở quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Viên nghiên cứu, trường đại học,các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, …. có các hoạt động hoặc dịch vụ về CTXH.

- Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, tư vấn pháp luật, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường ...

- Nhân viên xã hội trong các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học,…

- Cung ứng dịch vụ CTXH tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư).

- Nhà tư vấn/tham vấn trong các công ty, doanh nghiệp, trung tâm làm dịch vụ tư vấn/ tham vấn tâm lý,...

- Chuyên gia, điều phối viên cho các tổ chức phi chính phủ liên quan đến các dự án hỗ trợ con người và phát triển cộng đồng.

- Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu - đào tạo có liên quan đến CTXH.

- Giáo viên can thiệp, trị liệu trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật, tự kỷ,…

- Chức danh có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp (tùy thuộc vào vị trí công tác): giảng viên, nghiên cứu viên, Công chức, nhân viên xã hội, CTXH viên.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Phó Trưởng khoa: TS. Tạ Thị Thảo, SĐT: 0988.820.020

Website của Khoa: http://khxhnv.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/ctxh.tnus

 Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/