Quản lý thể dục Thể thao

 

Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO 
Ngành đào tạo: Quản lý Thể dục Thể thao
Mã ngành: 7810301
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ đại học quản lý thể dục thể thao giúp người học có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Quản lý Thể dục thể thao.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức

- PO1: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng tri thức của các môn học đó vào thực tiễn quản lý tổ chức và quản lý trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- PO2: Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng, chuyên môn, toàn diện về khoa học quản lý, chuyên sâu về quản lý thể dục, thể thao để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý thể dục, thể thao của cơ quan, tổ chức trong kỷ nguyên số.

b. Về kỹ năng

- PO3:. Rèn cho người học các kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng chuyên môn trong hoạt động quản lý thể dục thể thao, văn hoá của cơ quan, tổ chức.

- PO4: Rèn cho người học có khả năng khởi nghiệp; nhận diện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý hoạt động thể dục thể thao.

c. Năng lưc tự chủ, tự chịu trách nhiệm

- PO5: Người học có đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác; có ý thức tự giác trong bồi dưỡng chuyên môn, ý thức học tập suốt đời để nâng cao trình độ, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; Đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân quản lý thể dục thể thao, văn hóa có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Tại các đơn vị sự nghiệp TDTT, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về thể thao như: Sở VHTTDL, Trung tâm TDTT, Trung tâm văn hóa, Phòng văn hóa thông tin, các liên đoàn, hội, hiệp hội thể thao quốc gia, ngành, địa phương…;

- Các tổ chức thể thao, các cấp liên quan đến hoạt động TDTT với các vị trí việc làm như: người đại diện thể thao; kinh doanh thể thao, tài trợ thể thao, marketing thể thao, quản lý CLB thể thao, tổ chức và quản lý sự kiện thể thao, nghiên cứu thị trường thể thao; quản lý công trình thể thao...;

- Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học TDTT tại các cơ sở đào tạo các bậc học: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trường nghề và các trường THPT, THCS…

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Tất cả các sở, trung tâm, trường năng khiếu thuộc lĩnh vực thể thao.

- Các phòng văn hoá thuộc các huyện, phường, xã..

- Các cơ sở giáo dục.

 IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản (P.407 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Trưởng khoa: TS. Lê Trung Kiên, SĐT: 0974.533.436

Trợ lý Công tác tuyển sinh: ThS. Hoàng Thị Nghĩa, SĐT: 0936.611.368

Số điện thoại: (02083.75.88.99 - Trong giờ hành chính) - 0989.82.11.99.

Website của Khoa: http://khcb.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/khcb.tnus/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/