Luật
Chương trình đào tạo LUẬT
Ngành đào tạo: Luật
Mã ngành: 7380101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành Hành chính – Hiến pháp; Luật hình sự; Luật Dân sự một cách toàn diện; có khả năng tư duy logic, đánh giá, phân tích tình huống, tư vấn các vấn đề pháp lý trong đời sống cũng như hoạt động của cơ quan, tổ chức; giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nghiệp vụ pháp lý trong cơ quan nhà nước thuộc các khối: cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp; trở thành các nghiên cứu viên độc lập, giảng viên đại học cũng như giáo viên phổ thông.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên, học viên có được kiến thức và kỹ năng chuyên ngành như sau: Có kiến thức pháp lý cơ bản về những vấn đề lý luận, thực tiễn của các ngành luật như Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự;

b. Về kỹ năng

- Có kỹ năng nghiên cứu độc lập, tư vấn, soạn thảo văn bản hành chính, văn bản pháp lý; tư duy lo gic trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá, phân tích vụ việc; tư vấn trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, thủ tục hành chính, hôn nhân và gia đình, thương mại…;

- Có tinh thần vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công việc, với xã hội.

c. Về thái độ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Chuyên viên hành chính tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân;

- Thư ký Tòa án: giúp việc cho Thẩm phán, đủ khả năng được bồi dưỡng lên ngạch Thẩm phán sau thời gian làm việc, cống hiến nhất định;

- Tư vấn viên pháp lý: thực hiện hoạt động tư vấn luật tại các tổ chức hành nghề luật, bất động sản, hội luật gia; tư vấn viên pháp lý được Sở Tư pháp cấp thẻ hành nghề;

- Đủ khả năng làm việc ở các vị trí khác nhau tại các cơ quan tư pháp (tòa án, Viện kiểm sát), Sở tư pháp, công an, cảnh sát như: chấp hành viên, điều tra viên, thừa phát lại, giám định viên, chuyên viên pháp lý, công chứng viên …;

- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy pháp luật tại trường học, viện nghiên cứu;

- Tự thành lập tổ chức hành nghề luật độc lập của riêng mình.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

- Thầy Lưu Bình Dương, SĐT: 0912.373.754 Email: duonglb@tnus.edu.vn

- Cô Nguyễn Thị Hoàng Lan, SĐT: 0912.454.656 Email: hoanglan@tnus.edu.vn

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

3.2. Đăng ký xét tuyển

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây